Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Hasselt & Maastricht

Limburgers met een elektrische trambus laten reizen tussen Hasselt en Maastricht, via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken: dat is het doel van HOV Hasselt-Maastricht.

Met deze nieuwe verbinding zorgen we voor een kwaliteitsvol, comfortabel en aantrekkelijk alternatief voor de wagen. Zo maken we Limburg duurzamer én klaar voor de toekomst.

Wat is een trambus?

In 2022 besliste de Vlaamse Regering om met een elektrische trambus Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te realiseren tussen Hasselt en Maastricht, via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken. Een elektrische trambus combineert de troeven van een bus en een tram. Het voertuig is net als een bus flexibel en snel inzetbaar, maar heeft het comfort en de aantrekkelijkheid van een tram. De trambus kan vlot en betrouwbaar rijden, dankzij een maximaal vrije bedding waar noodzakelijk.

Lees de beslissing van de Vlaamse Regering.

Nood aan hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg

Vergeleken met andere provincies kiezen Limburgers vaker voor de auto voor verplaatsingen. Tegelijkertijd is Limburg volop in ontwikkeling op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het openbaar vervoer mag daarin niet achterblijven. Om mensen te stimuleren vaker het openbaar vervoer te nemen, hebben we dringend nood aan hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Met dit project zetten we nu een grote stap richting de concrete realisatie van een HOV-lijn tussen Hasselt en Maastricht.

Het tracé

Het is nu nog niet bekend welke route de elektrische trambus precies gaat rijden. We zetten maximaal in op een tracé van station Hasselt tot station Maastricht, langs de belangrijkste attractiepolen in Hasselt, Diepenbeek (zoals de universitaire campus), Bilzen, Lanaken en Maastricht. Hierbij worden reeds uitgevoerde infrastructuurwerken optimaal benut. En uiteraard gaan we op een duurzame manier om met de beschikbare ruimte.

Aan de slag

In 2024 werken we samen met de partners en de gemeentes aan een breed gedragen projectdefinitie. In die projectdefinitie beschrijven we wat er nodig is om de elektrische trambus tussen Hasselt en Maastricht mogelijk te maken. We bekijken bijvoorbeeld welk tracé het meest optimaal is, welke haltes er nodig zijn en wat de impact op de omgeving is.

Uiteindelijk wordt de projectdefinitie voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Daarna maken we een concrete planning van de volgende studiestappen en (op termijn) de werken. Zodra hier meer info over beschikbaar is, lees je het op deze website.

HOV Limburg

Al in 2004 werd er gesproken over een netwerk van snelle verbindingen in Limburg (het Spartacusplan). Drie lijnen moesten Limburg beter ontsluiten. De Vlaamse Regering besliste ondertussen om op elke lijn te werken met een elektrische trambus. Samen moeten de drie lijnen een betrouwbaar netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer vormen voor de Limburger.

Meer informatie over de twee andere HOV-lijnen: